<<<       >>>                                EXOBOLUSIOS - MINIMEZZOS

                                                       Oil on cotton, 32" x 24"/ 80cm x 60cm

 

       exobolusios